تائید رهبری
مصوبه مولدسازی قانونی و مورد تائید رهبری است ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

مصوبه مولدسازی قانونی و مورد تائید رهبری است

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره نظر شورای نگهبان نسبت به مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت گفت: این مصوبه سران قوا است که به تایید رهبری رسیده، مبنای قانونی دارد و فرایند قانونی را طی کرده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi