تاسیسات اصفهان ، اوکراین
حمله به تاسیسات اصفهان ارسال یک پیام بود ۱۶ بهمن ۱۴۰۱

حمله به تاسیسات اصفهان ارسال یک پیام بود

ایران می‌تواند به راحتی آن چه را که در جریان حمله ویران شد بازسازی کند. کاری که ایران اکنون نمی‌تواند انجام دهد آن است که از بازی که در اوکراین انجام می‌شود دور بماند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi