تامین مالی
ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در صندوق بازنشستگی فولاد ۲۹ آذر ۱۴۰۰

ضرورت استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در صندوق بازنشستگی فولاد

مشاور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد بر ضرورت به کارگیری شیوه های نوین تامین مالی با محوریت بازار سرمایه در صندوق و شرکت های زیر مجموعه تاکید کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi