تحریم بانک مرکزی
سنا آمریکا: حفظ تحریم بانک مرکزی ایران و سپاه ضروری ست ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

سنا آمریکا: حفظ تحریم بانک مرکزی ایران و سپاه ضروری ست

براساس طرحی که با اکثریت آرا در سنا به تصویب رسید، اهمیت تحریم‌های مرتبط با تروریسم علیه بانک مرکزی ایران و سپاه را برای محدود کردن همکاری‌های ایران و چین «ضروری» قلمداد شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi