تحریم های برجامی
ارائه دو پیشهاد همزمان مبنی بر لغو همه تحریم های برجامی و فرابرجامی ۲۰ آذر ۱۴۰۰

ارائه دو پیشهاد همزمان مبنی بر لغو همه تحریم های برجامی و فرابرجامی

مسکو و پکن هم در مذاکرات جاری با تأکید بر خواسته بحق تهران مبنی بر رفع همه تحریم‌های برجامی و فرابرجامی بر لزوم بازگشت همه طرف‌ها به توافق اولیه ۲۰۱۵ تأکید کرده‌اند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi