ترامپ ، انتخابات ، آمریکا
ترامپ ایز کامینگ؛ کمربندها را محکم ببندیم! ۰۳ بهمن ۱۴۰۲

ترامپ ایز کامینگ؛ کمربندها را محکم ببندیم!

جلوگیری از این رخداد امکان‌پذیر نیست زیرا معارضان توانایی آوردن چند هزار نفر به خیابان و میلیونی جلوه دادن آن را دارند؛ همانگونه که حضور میلیونی طرف مقابل را به چند هزار نفر در رسانه‌ها تقلیل می‌دهند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi