تروئیکای اروپا ، شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی
ارائه قطعنامه‌ای ضد ایرانی تروئیکای اروپایی به شورای حکام با ادعای عدم همکاری ایران با آژانس ۱۵ خرداد ۱۴۰۳

ارائه قطعنامه‌ای ضد ایرانی تروئیکای اروپایی به شورای حکام با ادعای عدم همکاری ایران با آژانس

تروئیکای اروپا پیش‌نویس قطعنامه‌ای ضدایرانی را به شورای حکام ارائه داده و در آن از آنچه «عدم همکاری ایران با آژانس» خوانده شده است، انتقاد کرده‌اند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi