تشییع سفره های خال
تشییع سفره خالی در اعتراض به مرگ معیشت خانواده بازنشستگان ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

تشییع سفره خالی در اعتراض به مرگ معیشت خانواده بازنشستگان

همزمان با ادامه اعتراض ها؛ تجمع بازنشستگان در شهرهای ایران ادامه یافت و در کرمانشاه بازنشستگان یک «سفره خالی» را تشییع کردند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi