تصفیه خانه
خط انتقال پساب تصفیه خانه پرند گامی موثر در مسیر توسعه ۱۳ آذر ۱۴۰۰

خط انتقال پساب تصفیه خانه پرند گامی موثر در مسیر توسعه

به نقل از سرویس مدیریت شهری افق تهران، پساب یا فاضلاب به بازمانده‌ها و دورریزی‌های عمدتاً مایع محلی، شهری یا صنعتی گفته می‌شود که شیوه گردآوری و دورریزی آن در هر منطقه، بسته به آگاهی محلی نسبت به محیط زیست فرق می‌کند. سیستم‌های فاضلاب برای جمع‌آوری آب‌های سطحی یا فاضلاب‌های صنعتی در مجتمع‌های بزرگ صنعتی از […]

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi