تصمیمات مجلس
تصمیمات خبرساز بودجه ۱۴۰۱/تبعات تصمیم مجلس بر سلامت مردم ۱۰ بهمن ۱۴۰۰

تصمیمات خبرساز بودجه ۱۴۰۱/تبعات تصمیم مجلس بر سلامت مردم

به نظر می‌رسد که در صورت افزایش قاچاق سیگار، علاوه بر پیامد‌های ذکرشده، آسیب‌ها و بیماری‌های جسمی نیز به دلیل استفاده از مواد اولیه فاقد استاندارد‌های لازم در این محصولات، گسترش می‌یابد و سلامتی افراد مصرف‌کننده محصولات دخانی بیش از پیش به خطر خواهد افتاد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi