تعهدات هسته ای
بهانه برای فعال کردن مکانیسم ماشه زیادشده است ۰۸ اسفند ۱۴۰۱

بهانه برای فعال کردن مکانیسم ماشه زیادشده است

از مدت‌ها قبل مشخص بود که يکي از ابزارهاي کشورهاي اروپايي براي فشار به ايران استفاده از مکانيسم ماشه است. شرايط برجام به صورتي درآمده که به نظر مي‌رسد ديگر برجام قابل احيا نيست مگر اينکه برجام جديدي بين طرفين به وجود بيايد و ايران و کشورهاي غربي به يک توافق جديد دست پيدا کنند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi