تلفات زمین لرزه ، ترکیه و سوریه
تعداد تلفات زمین‌لرزه در ترکیه و سوریه از ۱۵ هزار نفر گذشت ۲۰ بهمن ۱۴۰۱

تعداد تلفات زمین‌لرزه در ترکیه و سوریه از ۱۵ هزار نفر گذشت

جدیدترین آمارها نشان می‌دهد که در ترکیه طی چند ساعت گذشته سه هزار نفر افزایش یافته و به ۱۲ هزار و ۳۹۱ نفر رسیده است. در سوریه نیز دست کم، دو هزار و ۹۹۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi