توجیه گرانی
مصیبت توجیه گرانی به نام دین و فریب مردم از مصیبت خود گرانی سنگین‌تر است ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مصیبت توجیه گرانی به نام دین و فریب مردم از مصیبت خود گرانی سنگین‌تر است

آیت الله محمد سروش محلاتی فریب مردم به نام دین برای توجیه سوء مدیریت را مصیبت اعظم نامید و گفت مصیبت گرانی و آثار آن برای همه افراد جامعه است، اما مصیبت فریب مردم را نخبگان جامعه درک می کنند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi