تورم،دولتمردان
تورم برای بخشی از دولتمردان سود دارد ۱۶ خرداد ۱۴۰۳

تورم برای بخشی از دولتمردان سود دارد

فرشاد مومنی : اهمیت توجه به واقعیت‌ های ایران از دریچه علم، این است که همانطور که در یک ساخت توسعه نیافته رانتی قاعده است، در این سرزمین گرامی به ظاهرسازی و تبلیغات توخالی توجه بیشتری می‌شود تا توجه به امور واقعی و حقیقی اعتلابخش.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi