تولید تجهیزات پزشکی
موانع ساخت و انتقال تکنولوژی تولید تجهیزات نوین پزشکی در کشور ۰۸ اسفند ۱۴۰۰

موانع ساخت و انتقال تکنولوژی تولید تجهیزات نوین پزشکی در کشور

در کشور ما شرکت های معدودی توانمندی ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات نوین پزشکی را دارا می باشند. این شرکت ها به دلیل دارا بودن منابع انسانی تحصیلکرده ی متخصص و کارآمد توانایی ساخت و انتقال تکنولوژی تجهیزات هایتک در حوزه پزشکی را به خوبی دارند.

logo-samandehi