تولید کنندگان
ضرورت حمایت دولت از شرکت های توانمند داخلی انتقال فن‌آوری های مدرن در تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ۱۴ اسفند ۱۴۰۰

ضرورت حمایت دولت از شرکت های توانمند داخلی انتقال فن‌آوری های مدرن در تولید تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی

صنعت تولید و ساخت تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به دلیل دانش خاص، فناوری و وجود منابع انسانی دانش‌آموخته، در ابتدای مسیر توسعه خود در کشور قرار دارد. این صنعت با حمایت و پشتیبانی دولت و مسئولین ذیربط می‌تواند در آینده‌ای بسیار نزدیک نقش ارزنده‌ای در تمام ابعاد اقتصادی و علمی برای کشورمان در منطقه ترسیم نماید.

صدور مجوز تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا بروز نیست ۱۱ اسفند ۱۴۰۰

صدور مجوز تجهیزات پزشکی با تکنولوژی بالا بروز نیست

یکی از مهمترین چالش های پیش روی تولیدکنندگان دریافت مجوزهای تولید، از قبیل صدور پروانه تولید می باشد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi