تولید
اتصال تولید به دانشگاه ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

اتصال تولید به دانشگاه

تقریبا هر ساله مدتی بعد از تعیین شعار سال، مسوولان و مقامات نسبت به محتوای پیام شعار موضع می‌گیرند و اظهار نظر می‌کنند. البته عموما اظهار نظرها در کلیات است و راهکاری که شعار تعیین شده را عملیاتی کند کمتر مشاهده می‌شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi