توهین به زنان
کتک زدن، توهین و بازداشت زنان هم گناه دارد، هم معصیت. ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

کتک زدن، توهین و بازداشت زنان هم گناه دارد، هم معصیت.

بازی با ماجرای حجاب، لغو کنسرت در اهواز توسط چند وانتی و… در کنار گرانی‌های افسارگسیخته یعنی تلاش برای جمع زدن ۸۸ و ۹۸، یعنی تلفیق نارضایتی طبقه متوسط و قشرهای محروم!» با این تفاسیر و ادامه این نوع برخوردها، باید شاهد شورش طبقه متوسط و ضعیف جامعه باشیم؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi