جهانگیری ، انتخابات ریاس جمهوری ، تندروها
کابوس جهانگیری! ۰۹ خرداد ۱۴۰۳

کابوس جهانگیری!

هراس از حضور جهانگیری در بخش تندروی اصولگرایان قابل کتمان نیست چرا که آنها بقای خود را تندوری و عدم ثبات کشور می‌دانند بنابراین شخصیتی مانند اسحاق جهانگیری تبدیل به کابوسی برای آنها شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi