جهرمی
سخنان تند دانشجوی منتقد در حضور جهرمی ۱۷ آذر ۱۴۰۱

سخنان تند دانشجوی منتقد در حضور جهرمی

سخنان تند دانشجوی منتقد در حضور بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعت را منتشر کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi