حامل های انرژی
به اسم اصلاح بزرگترین فساد را رقم می زنند ۱۷ دی ۱۴۰۱

به اسم اصلاح بزرگترین فساد را رقم می زنند

فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه:ما با گونه های پرشماری از شوک روبرو هستیم که بعضی از آنها می‌تواند نیروی محرکه نجات هم باشد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi