حامیان دولت
طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به حامیان دولت ۲۰ تیر ۱۴۰۱

طعنه روزنامه جمهوری اسلامی به حامیان دولت

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: همان‌هایی که در دولت سابق حوادث غیر مترقبه را هم به حساب بی‌عرضگی دولت می‌نوشتند، امروز جوری دامن برمی‌چینند از قبول مسئولیت و می‌گویند امتحان الهی که انگار کارمند واحد امتحاناتند!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi