حجاب،جریمه حجاب،حساب شهروندان
برداشت بدون مجوّز از جیب شهروندان! ۲۲ اسفند ۱۴۰۲

برداشت بدون مجوّز از جیب شهروندان!

در خبرها آمده بود؛ “ شهروندی” با پیشینه تحصیلی حوزوی و دانشگاهی و سال‌ها مدیر یک مرکز فرهنگی، رئیس دانشکده‌ اهل بیت(ع)، مدرس دانشگاه اصفهان و از همه مهم‌تر در جایگاه نماینده مجلس، هم او‌که می‌بایستی با حقوق مردم آشنا و بنا به وظیفه ذاتی از “آن” دفاع کند! دربرنامه‌ای با‌ نام “ خیابان آزادی” از طرح قانونی‌کردن دست‌درازی دولت به اموال دختران و زنان، این نیمه جامعه و به نام دفاع از یک حکم شرعی(حجاب) سخن رانده است!

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi