حجاب زنان
دبیر ستاد احیای نهی از منکر :دیوار حجاب زنان فرو بریزد، بقیه دیوارهای نظام هم فرو می‌ریزد ۲۶ تیر ۱۴۰۱

دبیر ستاد احیای نهی از منکر :دیوار حجاب زنان فرو بریزد، بقیه دیوارهای نظام هم فرو می‌ریزد

هاشمی گلپایگانی گفت : امروز بالاترین ظلم در جامعه که حریم ربوبیت را می‌شکند ضایع کردن حق الله و حق الناس در عفاف پوشش است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi