حقوق بازنشستگان ، دستمزد کارگران ، وزارت کار
آب پاکی روی دست کارگران و بازنشستگان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳

آب پاکی روی دست کارگران و بازنشستگان

وزیر کار آب پاکی را روی دست کارگران ریخت و افزایش حقوق کارگران را غیرممکن دانست. این داستان از آنجا شروع شد که سال گذشته حداقل دستمزد طوری تعیین شد که به مذاق کارگران خوش نیامد. آن روز وقتی آقای وزیر دست به ریشش کشید تا طرفین دعوا روی رقم ۳۵ درصد افزایش حقوق توافق کنند، چهره‌های درهم تیم کارگری شورای عالی کار از این خبر می‌داد که حتی اگر طرف کارفرما هم از این امر رضایت داشته باشد، کارگران با این موضوع کنار نخواهند آمد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi