حقوق بازنشستگی
افزایش درآمدهای نفتی دولت انقلابی و تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان! ۱۷ فروردین ۱۴۰۱

افزایش درآمدهای نفتی دولت انقلابی و تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان!

اخیر در پرداخت حقوق جمعی از بازنشستگان در اسفندماه با واکنش منفی، زمینه گسترش نارضایتی و انتقاد‌هایی را به ویژه در فضای مجازی به همراه داشت.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi