حقوق نمایندگان،بنزین سرطانی،هک سایت مجلس
از بازگشت بنزین سرطان زا تا کمک هزینه های چشمگیر کارکنان  مجلس ۲۵ بهمن ۱۴۰۲

از بازگشت بنزین سرطان زا تا کمک هزینه های چشمگیر کارکنان مجلس

دراسناد انتشار یافته نیز اشاره شده که وزارت نفت پیشنهاد داده است تا برای سال جاری مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۲ میلیون دلار برای واردات بنزین و ۴۸۸ میلیون دلار نیز برای واردات گازوئیل در نظر گرفته شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi