حقوق و دستمزد ،لایحه بودجه
دولت برای افزایش حقوق شرط گذاشت ۰۲ بهمن ۱۴۰۲

دولت برای افزایش حقوق شرط گذاشت

 سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده است؛ با افزایش ضریب افزایش حقوق برای تمامی کارکنان دولت از ۱۸ درصد به ۲۰ درصد، مشروط به تامین منابع پایدار موافقت کرده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi