حقوق کارگران
افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست ۲۲ اسفند ۱۴۰۱

افزایش ۱۰۰ درصدی حقوق هم پاسخگوی معیشت کارگران نیست

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به اینکه افزایش دستمزد باعث بیکاری نمی‌شود گفت: طبق آمار‌ها سال گذشته آمار پرداخت بیمه بیکاری کاهش یافت؛ بنابراین ضرورت دارد امسال در تعیین دستمزد به ماندگاری کارگر درمشاغل توجه شود.

حقوق کارمندان حداقل یک میلیون افزایش می‌یابد، اما از ترمیم مزدِ کارگران خبری نیست! ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

حقوق کارمندان حداقل یک میلیون افزایش می‌یابد، اما از ترمیم مزدِ کارگران خبری نیست!

دولت قرار بود از حقوق کارمندان رده بالای دولت به خصوص یقه سفیدان و نجومی بگیران رونمایی کنند؛ اما اکنون کارمندان یقه سفیدی که بالای ۲۰ میلیون تومان حقوق ماهانه دارند، قرار است بازهم مشمول افزایش حقوق شوند!

رقم احتمالی دستمزد سال آینده کارگران اعلام شد ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

رقم احتمالی دستمزد سال آینده کارگران اعلام شد

یک‌کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در ارتباطات با محاسبات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱، برخی نکات مطرح برای رقم مزد را تشریح کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi