حقوق کارگران
رقم احتمالی دستمزد سال آینده کارگران اعلام شد ۳۰ بهمن ۱۴۰۰

رقم احتمالی دستمزد سال آینده کارگران اعلام شد

یک‌کارشناس رفاه و تامین اجتماعی، در ارتباطات با محاسبات تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱، برخی نکات مطرح برای رقم مزد را تشریح کرد.

logo-samandehi