خطیب جمعه
آقای صدیقی! می دانید سیب زمینی در دولت رئیسی به ۱۲ هزار تومان رسیده؟ ۱۶ بهمن ۱۴۰۰

آقای صدیقی! می دانید سیب زمینی در دولت رئیسی به ۱۲ هزار تومان رسیده؟

آقای صدیقی باید به این واقعیت توجه کند که ۶ ماه بعد از استقرار دولت جدید برای جلوگیری از افزایش افسارگسیخته گرانی‌ها کافی است. مردم وقتی برنج کیلوئی ۹۲ هزارتومان و سیب‌زمینی کیلوئی ۱۲ هزارتومان را می‌بینند چگونه می‌توانند وعده پیروزی در اقتصاد را باور کنند؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi