خواص
رییسی: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند ۲۶ آبان ۱۴۰۱

رییسی: بسیاری از خواص در قضایای اخیر مردود شدند

رییس جمهور ادامه داد: این افراد سعی دارند ادارک ها را عوض کنند نقاط ضعف را بزرگ جلوه دهند و نقاط قوت را ناچیز و کم بها نشان دهند، این همان جنگ رسانه‌ای است که امروز با آن مواجه هستیم. امروز آرایش مناسب با این جنگ وجود ندارد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi