خودپردازها
پشت پرده كمبود پول در خودپردازها ۱۱ اسفند ۱۴۰۱

پشت پرده كمبود پول در خودپردازها

مدير يك شعبه بانك شهر نيز تاكيد مي‌كند:«بانك مركزي از 15 اسفند تا 15 فروردين امكان برداشت 500 هزار توماني را به همه شعب بانك‌ها مي‌دهد. پيشتر در يك مقاطعي براي كرونا دو بار امكان افزايش برداشت فراهم شد. اما در مجموع اين سياست صرفا در پايان هرسال و ابتداي سال بعد از آن اتفاق مي‌افتد.»

ثبت و انتقال چک‌های جدید از طریق دستگاه‌های خودپرداز ۳۰ آذر ۱۴۰۰

ثبت و انتقال چک‌های جدید از طریق دستگاه‌های خودپرداز

بانک مرکزی در راستای گسترش و سهولت دسترسی به خدمات سامانه صیاد (پیچک) برای انجام امور ثبت، تایید و انتقال چک‌های جدید صیادی، شبکه بانکی کشور را به ارائه این خدمات از طریق دستگاه‌های خودپرداز و کیوسک‌های بانکی ملزم کرده است.

logo-samandehi