دادگاه غیر علنی
چرا حکم اعدام به سرعت صادر شد؟ ۲۲ آذر ۱۴۰۱

چرا حکم اعدام به سرعت صادر شد؟

برای‌مان شفاف نیست که احکام این دادگاه‌ها براساس چه فرآیند حقوقی و قانونی صادر شده و آیا وکیل پرونده ایراداتی به احکام دادگاه بدوی و سپس دادنامه شعبه دیوان عالی کشور به ذهن‌شان رسیده است یا خیر؟

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi