دانشجوی منتقد
سخنان تند دانشجوی منتقد در حضور جهرمی ۱۷ آذر ۱۴۰۱

سخنان تند دانشجوی منتقد در حضور جهرمی

سخنان تند دانشجوی منتقد در حضور بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت در دانشگاه علم و صنعت را منتشر کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi