دانشگاه آزاد اسلامی
حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱

حضور فعال دانشگاه آزاد اسلامی در نمایشگاه بین المللی کتاب

نشر علمی و دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بزرگترین انتشارات دانشگاهی با شعار «با کتاب سلامتیم» در نمایشگاه بین المللی کتاب حضور یافته است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi