دانشگاه شریف ، تعلیق دانشجویان ، اعتراضات
اعتراض به تعلیق و تفتیش کیف دانشجویان ۱۵ آبان ۱۴۰۱

اعتراض به تعلیق و تفتیش کیف دانشجویان

جمعی از دانشجویان دانشگاه شریف در اعتراض به رفتارهای حراست در تفتیش کیف و ممنوع‌الورود کردن برخی از دانشجویان مقابل کتابخانه مرکزی این دانشگاه تحصن کردند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi