دستمزد کارگران،شورای عالی کار
بلاتکلیفی دستمزد کارگران/جلسات بی نتیجه شورای عالی کار ۲۴ اسفند ۱۴۰۲

بلاتکلیفی دستمزد کارگران/جلسات بی نتیجه شورای عالی کار

حداقل دستمزد سالانه کارکنان مشمول قانون کار طبق ماده ۴۱ این قانون هر ساله باید در نشست شورای عالی کار با حضور نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و دولت به ریاست وزیر کار تعیین شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi