دستمزد کارگران ، خط فقر
وضعیت بغرنج کارگران؛ سفره‌‌ها کوچکتر شد و امنیت شغلی برنگشت! ۰۲ فروردین ۱۴۰۳

وضعیت بغرنج کارگران؛ سفره‌‌ها کوچکتر شد و امنیت شغلی برنگشت!

عضو هیئت اجرائی خانه کارگر استان قم گفت: سقوط ارزش واقعی حقوق و دستمزد کارگران طی سال‌های متمادی بدون در نظر گرفتن شوک‌های ارزی و تورم واقعی، فقط کارگران بسوی فقر بیشتر سوق داده می‌شوند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi