دستمزد کارگر
میانگین هر ۱ متر خانه در تهران ۷ برابر دستمزد یک ماه کارگر ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

میانگین هر ۱ متر خانه در تهران ۷ برابر دستمزد یک ماه کارگر

بازار مسکن نخستین ماه از تابستان امسال، وضعیت رکودی نسبت به دو ماه پایانی بهار را از سر گذراند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi