دستور رهبری
ادعای دستور رهبری به رئیسی برای پاسخ هشدارآمیز ایران به نامه آمریکا ۰۱ دی ۱۴۰۰

ادعای دستور رهبری به رئیسی برای پاسخ هشدارآمیز ایران به نامه آمریکا

" رهبری ایران در نامه تاکید کرده‌اند که ایران به دنبال جنگ نیست، اما اگر مجبور شود از تمام توان خود برای دفاع استفاده می‌کند و امریکا و اسرائیل تصور نکنند با پیام‌های تهدیدآمیز از مطالبه حقوق خود عقب نشینی خواهند کرد".

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi