دلار ۹۰ هزار تومانی
خیز تورم برای دلار ۹۰ هزار تومانی تا پایان ۱۴۰۳؟ ۱۲ فروردین ۱۴۰۳

خیز تورم برای دلار ۹۰ هزار تومانی تا پایان ۱۴۰۳؟

سرانجام دلار توانست در پیچ و خم‌های سیاست‌های اقتصادی دولت راه خود را پیدا کند، اسکناسی که در یک سال گذشته با سرکوب به پستو رانده شده بود تا به این ترتیب از سرکشی آن جلوگیری شود.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi