دولت رئیسی ، زمین خواران
هدیه دولت ابراهیم رئیسی به زمین خواران!؟ ۰۸ آبان ۱۴۰۱

هدیه دولت ابراهیم رئیسی به زمین خواران!؟

دنیای اقتصاد در گزارشی به برخی از سیاست‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی انتقاد کرد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi