دولت رئیسی ، قطار پیشرفت ، قیمت مسکن
جمهوری اسلامی: خُرد و خمیر شدیم زیر قطار پیشرفت دولت رئیسی، التماس می کنیم متوقفش کنید! ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

جمهوری اسلامی: خُرد و خمیر شدیم زیر قطار پیشرفت دولت رئیسی، التماس می کنیم متوقفش کنید!

خودرو هم دارد همین را تجربه می‌کند. دیگر بخش‌های بازار هم هم به تبعیت همین مسیر را می‌روند. وضعیت بغرنج امروز قطعا معلولِ سیاست‌های اشتباهی و مدیریت‌های اشتباهی است و الا با سیاستِ درست و مدیرانِ کاردرست که نباید شاهد این همه "جهش" در قیمت‌ها باشیم.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi