دولت روحانی
١٢٧ هزار میلیارد تومان دارایی میراث دولت روحانی به دولت رئیسی ۰۲ مرداد ۱۴۰۱

١٢٧ هزار میلیارد تومان دارایی میراث دولت روحانی به دولت رئیسی

ارزش مالی طرح‌های عمرانی انجام شده در دولت قبل تا سال ١٣٩٩ بالغ بر هزار و ١٢٧ هزار میلیارد تومان بود، یعنی بیش از دو برابر بدهی باقی‌مانده از دولت قبل برای دولت فعلی، دارایی باقی مانده است!

گزارش ١٠٥ بانک مرکزی و رد ادعایی علیه دولت روحانی ۲۵ دی ۱۴۰۰

گزارش ١٠٥ بانک مرکزی و رد ادعایی علیه دولت روحانی

با استناد به آخرین گزارش بانک مرکزی، نادرست بودن ادعای استقراض ١٣٥ هزار میلیارد تومانی و نقدینگی هزار هزار میلیارد تومانی دولت روحانی مشخص شده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi