دولت و مجلس ، برنامه و بودجه ، بانک مرکزی
دعوای شدید دولت و مجلس بر سر رقم افزایش حقوق کارمندان ۲۷ دی ۱۴۰۲

دعوای شدید دولت و مجلس بر سر رقم افزایش حقوق کارمندان

نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه احکام الحاقی متعددی را که بار مالی آنها تامین و پیش بینی نشده، به‌رغم مخالفت نمایندگان دولت به تصویب رساندند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi