دیوان عدالت اداری
تجمع سمپادی‌ها در اعتراض به برگزاری آزمون مجدد ۰۶ آبان ۱۴۰۲

تجمع سمپادی‌ها در اعتراض به برگزاری آزمون مجدد

انواده‌های دانش‌آموزان مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) در اعتراض به ابطال مصوبه سمپاد توسط دیوان عدالت اداری و برگزاری آزمون ورودی پایه دهم مدارس استعدادهای درخشان تجمع کرده اند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi