رئیسی ، گشت ارشاد ، مذاکره با آمریکا
زنان ایرانی همواره با حجاب بوده اند،هیچکس کار سلیقه‌ای حق ندارد بکند ۰۷ شهریور ۱۴۰۱

زنان ایرانی همواره با حجاب بوده اند،هیچکس کار سلیقه‌ای حق ندارد بکند

رئیسی با بیان اینکه در حوزه کالاهای اساسی آن موقع که دولت آغاز کرد، وضعیت خطر بود، گفت: اکنون مردم بیش از 7 میلیون تن گندم به دولت فروختند. نسبت کالاهای اساسی هیچ نگرانی وجود ندارد و همه در وضعیت سبز هستند. آن موقع برخی کالاها قرمز بودند.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi