رائفی پور ، موسسه مصاف ایرانیان
پشت‌پرده جنجالی منابع مالی موسسه «مصاف ایرانیان» ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

پشت‌پرده جنجالی منابع مالی موسسه «مصاف ایرانیان»

در نتیجه‌گیری گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از بانک‌ها به این موضوع مهم اشاره‌ شده است که «موسسه مصاف ایرانیان»، نوعی پول‌شویی از حساب‌های حقوقی خود انجام داده است.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi