رابرت مالی ، گزینه نظامی
رابرت مالی: امکان استفاده از گزینه نظامی به عنوان آخرین راهکار وجود دارد ۱۰ آذر ۱۴۰۱

رابرت مالی: امکان استفاده از گزینه نظامی به عنوان آخرین راهکار وجود دارد

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با تکرار برخی مواضع بی‌اساس، مدعی امکان استفاده از گزینه نظامی به عنوان آخرین راهکار در صورت شکست سایر گزینه‌ها در قبال مسأله هسته‌ای ایران شد.

google-site-verification=dt1itCHtZEf1DtjHzrNMjDp8UJDSThwXvEnQn-hargY logo-samandehi